TERRA-SORB® - kvalita plodů

kvaita plodů


V současné době rentabilita zemědělské výroby závisí na objemu sklizené úrody a na její kvalitě, která zajišťuje dodatečný zisk z plodiny. Kvalita ovoce a zeleniny je dána několika parametry, zahrnujícími velikost, dobrý zdravotní stav a skupinu organoleptických charakteristik, vlastností, kterých ovoce a zelenina nabývá během zrání a které činí plody chutnými (barva, chuť, vůně a struktura). Jiné parametry, včetně raného dozrávání a homogenní velikosti plodu a jiných plodin jsou velmi důležité pro výrobce, neboť mu umožňují nabídnout na trhu nejlepší ceny a snížit své náklady. Existuje několik faktorů, majících vliv na kvalitu plodů. Všechno, co probíhá od vývoje květů a nasazení až do úplného dozrání plodů má vliv na kvalitu plodů. Rozhodujícími faktory během celého cyklu jsou takové vnější faktory, jako je teplota, intenzita osvětlení, dostupnost vody, a dále vnitřní faktory, zejména zdraví rostlin a stav jejich výživy.

Opylování a oplodňování květů je jev, na který působí vnitřní a vnější faktory, jež jsou schopné záporně ovlivnit nasazování plodů. To muže mít za následek značné snížení objemu tržní produkce, zejména raných odrůd, kdy nízké teploty často vyvolávají opadání neoplodněných květů.


Jak TERRA-SORB® ovlivňuje kvalitu plodů?


kvalita plodů

Zkoušky byly prováděny v Girone (Španělsko) s vinnou révou odrůdy Garnacha. Tři ošetření s použitím TERRA-SORB® vždy v dávce 4 l/ha vedou ke zvýšení obsahu anthokyanu ve víně a mění jeho barvu.

Přímé působení aminokyselin při zrání

Procesy, které probíhají během zrání, jsou řízeny četnými enzymy, bílkovinami, vytvořenými rostlinou z aminokyselin. Tyto enzymy zjišťují změnu struktury, snížení kyselosti, tvorbu cukru, pigmentu a aroma, na čemž závisí potřebné chuťové vlastnosti zralých plodů.

Některé aminokyseliny jsou bezprostředně zapojeny do procesu zrání. Glycin, alanin, prolin a arginin jsou prekurzory molekul, které odpovídají za chuť; valin, leucin, isoleucin a alanin jsou prekurzory aromatických molekul.

Fenylalanin je důležitý pro vytváření anthokyanu - pigmentu, které odpovídají za červenou barvu plodů. Protože je to příznivé pro procesy, které probíhají při zrání, aplikace TERRA-SORB® napomáhá ranějšímu vývoji a zvýšení výnosu, a to jak v případě plodin, které jsou přímo spotřebovávány, tak i v případě plodin, které pocházejí stádiem úpravy pro průmyslové využití.

Zlepšení výživové bilance rostlin a omezení vlivu stresových situací

kvalita plodů Vhledem k tomu, že na kvalitu zemědělské produkce a plodů mají vliv různé faktory, a to od formování květu až do sklizně úrody, dlouhodobé ošetřování s použitím TERRA-SORB® podle odpovídajícího plánu ošetřování zlepšuje stav výživové bilance pro rostliny a snižuje působení stresových situací. Vyváženější a odolnější rostlina může udržet větší množství plodů, zajišťuje omezení ztrát plodů ve srovnání s množstvím, které se začalo vytvářet. To je mimořádně důležité pro intenzívní plodiny s dlouhou dobou zrání a přestávkami v plodonosnosti.

Zvětšení velikosti plodů, zlepšení stejnorodosti plodů a stejné doby zrání

kvalita plodů

Zkoušky byly prováděny na hrušních odrůdy Coscia v Chile. Aplikace TERRA-SORB® (4 ošetření, vždy 3 l/ha) vedla ke zvětšení velikosti plodů

Cyklická aplikace TERRA-SORB® je účinná pro důsledné udržování potřebného výživového a hormonálního stavu rostlin. Budou-li rostliny vyvážené, nebude docházet ke konkurenci mezi plody v závislosti na místě, na němž se na rostlině nachází. Plody nebudou mít extrémní velikost - nebudou ani příliš velké, ani příliš malé; kromě toho rostlina muže mít více velkých plodů. Dalším výsledkem aplikace TERRA-SORB® je stejná doba zrání. Tento parametr je důležitý pro snížení nákladu na sklizeň úrody, které tvoří podstatnou část ceny produkce. Díky současnému dozrávání lze omezit i čas, potřebný pro sklizeň úrody a snížit náklady na přípravu ke sklizni.


logo
logo


logo


AVENTRO, a.s. 2016 / Vyrobil: UOK Znojmo