TERRA-SORB® - exkluzivní metoda fermentativní hydrolýzy

terra-sorb


V některých chemických podnicích se produkce založená na aminokyselinách získává působením (kyselinami a zásadami) na surovinový materiál - na živočišné nebo rostlinné bílkoviny (původ bílkoviny nemá význam, neboť živočišné a rostlinné bílkoviny se skládají z jedněch a týchž aminokyselin.

Protože pro bílkoviny je takové působení nespecifické a agresivní, tyto látky to podstatně rozrušují, ničí surovinový materiál a v důsledku dostáváme malé množství aminokyselin, uvážíme-li celkové množství výchozích bílkovin. Kromě toho dochází k rozrušování, ničení většiny nestálých aminokyselin (hlavně tryptofanu, histidinu a cysteinu), což vede k přeměně z formy L na formu D a ke ztrátě biologické aktivity.

BIOIBERICA - EXKLUZIVNÍ METODA FERMENTATIVNÍ HYDROLÝZY

baňky

BIOIBERICA používá exkluzivní proces hydrolýzy z enzymů, získaných biologickou cestou. Tento proces je plně přírodní, neboť je podobný procesu hydrolýzy bílkovin v živých organismech pro získávání aminokyselin.

Správná činnost enzymu vyžaduje přísnou kontrolu času, teploty a kyselosti. V průmyslových objemech může být tento proces realizován pouze v podnicích podobných farmaceutickým společnostem.

Enzymy jsou velmi specifické a jsou schopné rozeznávat místa spojení aminokyselin v bílkovině (peptidické vazby), a tedy aminokyseliny, získané pomocí tohoto procesu, nemají žádné odchylky; aminokyseliny si uchovávají svoji přirozenou levostrannou strukturu, která umožňuje živým organismům jejich absorbování a využívání při látkové výměně. Kromě toho tento proces nevyvolává narušení nebo zničení purinových a pyrimidinových zásad v surovinovém materiálu, získávaných z buněčné DNA. Tyto látky vystupují jako vegetativní a hormonální prekurzory.

Další hlavní složkou z hlediska kvality aminokyselin BIOIBERICA je pečlivý výběr surovinového materiálu, a to na základě jeho původu, což zajišťuje homogenitu produkce v různých šaržích, nepřítomnost solí a těžkých kovů atd.

CHARAKTERISTIKY KVALITY

Charakteristiky kvality výrobků na bázi aminokyselin


PROČ BIOIBERICA POUŽÍVÁ FERMENTATIVNÍ HYDROLÝZU?

Enzymy, působící při fermentativní hydrolýze, vyvolávají destrukci bílkovin pouze po peptidických vazbách, přičemž uvolňují velké množství celých, nepoškozených L-- aminokyselin.

Oproti tomu kyseliny a zásady při chemické hydrolýze vyvolávají destrukci bílkovin chaoticky, nesystematicky, a výtěžek čistých molekul L--aminokyselin je velmi nízký, přičemž obsah nepotřebných nebo dokonce i škodlivých látek je velmi vysoký.

 

baňky

V průmyslovém měřítku existují dva způsoby získávání aminokyselin z bílkovin


Aminokyseliny

Způsob číslo 1

S pomocí chemické hydrolýzy, kdy se na bílkoviny působí kyselinami nebo zásadami.

Chemická hydrolýza vyvolává chaotickou, nesystematickou destrukci bílkovin a nikoli po peptidických vazbách, proto dochází k rozrušování a destrukci mnoha aminokyselin a výtěžnost volných L--aminokyselin je velmi nízká, a to jak z procentuálního hlediska, tak i co do druhového složení.

Způsob číslo 2 - Společnost BIOIBERICA

Při tomto způsobu na bílkoviny působí čisté průmyslové enzymy a přesně „řežou“ bílkovinu po peptidických vazbách. Tím se dosahuje vysoké výtěžnosti volných L--aminokyselin, přičemž jsou zachovány všechny jejich druhy.


Aminokyseliny

Toto jsou aminokyseliny, získané chemickou hydrolýzou. Mnohé z nich jsou poškozené nebo nejsou ve volné formě a jsou pro rostliny bezcenné. Velmi nízké procento volných aminokyselin a zdaleka ne všechny druhy aminokyselin chemickou hydrolýzu „přežijí“.

Aminokyseliny

Toto jsou aminokyseliny, získané fermentativní hydrolýzou. Nejsou poškozené a jsou ve volné formě. Jsou zachovány všechny druhy aminokyselin. Rostliny je mohou snadno absorbovat a okamžitě využít.


Výroba Terra-Sorb®

Při výrobě TERRA-SORB® BIOIBERICA používá stejné zařízení, jaké se používá i při výrobě farmaceutických přípravků.

Pro fermentativní hydrolýzu se používají vždy jen čisté specializované enzymy v přísně kontrolovaných podmínkách. Veškerá kontrola výrobního procesu je automatizována a provádí se s pomocí počítačů.

To vše zajišťuje vysokou a stálou kvalitu TERRA-SORB®.

 

hydrolýza

 

hydrolýza

 

hydrolýza
logo
logo


logo


AVENTRO, a.s. 2016 / Vyrobil: UOK Znojmo